Zwrot podatku VAT z krajów UE (wniosek VAT-REF)

Uzyskanie zwrotu podatku VAT z 28 krajów Unii Europejskiej
You are here:

Jak odzyskać podatek VAT zapłacony w innym państwie członkowskim?

Zwrot podatku VAT w UE to jeden z tematów, który często interesuje firmy, realizujące transakcje opodatkowane w innym kraju członkowskim.

Firma która jest podatnikiem i która ponosi koszty opodatkowane w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej może odzyskać zapłacony podatek VAT. Trzeba pamiętać, że VAT nie jest kosztem dla firmy, nawet jeżeli został zapłacony w innym kraju członkowskim.

Zapłaciłeś podatek VAT w kraju Unii Europejskiej, w którym nie posiadasz stałej siedziby i chcesz go odzyskać? Możesz wystąpić o jego zwrot pod warunkiem, że spełniasz pewne warunki.

Należy jednak wiedzieć, że nie wszystkie wydatki podlegają zwrotowi. Kategorie wydatków różnią się w zależności od kraju. Zwrot VAT można uzyskać w następujących przypadkach:

 • Poniesione wydatki były niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Stanowią podstawę do zastosowania VAT-u z możliwością odliczenia w kraju, w którym został zapłacony
 • Koszty te są potwierdzone fakturami

Aby uzyskać informacje na temat wydatków, od których nie można uzyskać zwrotu podatku VAT, należy wejść na stronę danej administracji skarbowej lub skorzystać z usług eksperta podatkowego. Należy to zrobić przed złożeniem wniosku o zwrot, aby uniknąć jego odrzucenia.

Przykład: w przypadku podatku od pobytów służbowych w hotelach, VAT nie podlega odliczeniu w Portugalii (§ 54 strona 19 vademecum), ale podlega odliczeniu w Niemczech (§ 54 strona 20 vademecum).

Kiedy należy złożyć wniosek 
o zwrot podatku VAT?

Wniosek o zwrot podatku VAT należy złożyć drogą elektroniczną w kraju, w którym  wnioskodawca posiada stałą siedzibę w terminach:

 • Do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, w przypadku firm z siedzibą w Unii Europejskiej
 • Do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, w przypadku firm spoza Unii Europejskiej.

Okres oczekiwania na zwrot nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy, ani krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe. Może jednak być krótszy niż trzy miesiące, jeżeli mamy do czynienia z saldem za rok kalendarzowy.

Uwaga! Wniosek o zwrot nie może dotyczyć okresu przekraczającego dwóch lat kalendarzowych. W niektórych krajach członkowskich okresem rozliczeniowym w przypadku zwrotu jest kwartał kalendarzowy (np. Włochy).

Minimalne kwoty VAT, stanowiące przedmiot wniosku o zwrot są następujące:

 • 400 € lub kwota równoważna w walucie danego kraju, w przypadku wniosków dotyczących okresu od trzech miesięcy do roku
 • 50 € lub kwota równoważna w walucie danego kraju, w przypadku wniosków dotyczących okresu jednego roku kalendarzowego

Zwrot podatku VAT przy wsparciu usług pełnomocnika podatkowego

Korzystając z usług pełnomocnika lub przedstawiciela podatkowego, specjalizującego się w sprawach podatkowych VAT można mieć pewność, że wniosek o zwrot zostanie złożony zgodnie z przepisami i w ustawowych terminach. Przedstawione poniżej etapy są realizowane przez naszą firmę zgodnie z wymaganymi formalnościami:

 • 1. Kompletowanie dokumentów i analiza sytuacji

 • 2. Weryfikacja i wprowadzanie faktur zakupowych

 • 3. Przygotowanie i składanie wniosku o zwrot podatku VAT

 • 4. Monitorowanie sprawy i kontakt z administracją skarbową.

Każdy klient jest obsługiwany przez jednego z naszych ekspertów do spraw podatku VAT. Analizujemy sytuację, aby upewnić się, czy klientowi przysługuje zwrot. Następnie specjalista przystępuje do dogłębnej weryfikacji faktur zakupowych i/lub dokumentów celnych aby ustalić, czy można uzyskać zwrot podatku VAT w danym kraju. Po złożeniu wniosku udzielamy odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące dodatkowych informacji ze strony administracji skarbowej i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem sprawy.

Możesz u nas zamówić kompleksowy audyt VAT w celu sprawdzenie jakie wydatki nadają się do zwrotu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług lub prośby o wycenę, prosimy kontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy. Nasz specjalista udzieli Państwu nieodpłatnej konsultacji.

Dowiedz się więcej o Eurofiscalis.

Poproś o bezpłatną wycenę

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić naszą ofertę

 • Bezpłatna wycena
 • Kontakt z ekspertem
 • Prosto i skutecznie
 • Odpowiedź w 48 godziny
 • Brak zobowiązań
 • Jasne zasady współpracy
 • Personalizowana wycena
 • Brak ukrytych kosztów
 • 6 języków

Zwrot VAT z UE: Często zadawane pytania (FAQ)

Kto może uzyskać zwrot VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej?

Aby uzyskać zwrot należy spełniać następujące warunki:

 • Podatnik musi być płatnikiem VAT w swoim kraju.
 • Siedziba nie może mieścić się w kraju, w którym składany jest wniosek o zwrot.
 • Nie mogą być realizowane operacje opodatkowane, stanowiące podstawę do rejestracji do celów podatku VAT w kraju członkowskim za okres, za który składany jest wniosek.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku VAT z UE?

Państwo członkowskie, w którym składany jest wniosek o zwrot, ma cztery miesiące na rozpatrzenie wniosku. Okres ten może ulec wydłużeniu do sześciu lub ośmiu miesięcy, jeżeli konieczne będzie dostarczenie dodatkowych informacji. Na ogół trzeba założyć, że zwrot VAT-u może nastąpić w ciągu 3 miesięcy w Wielkiej Brytanii, natomiast we Włoszech wynosi on 8 miesięcy.

Co zrobić, jeżeli moja firma posiada stałą siedzibę w Polsce?

Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami, należy złożyć wniosek o zwrot VAT (VAT-REF) za naszym pośrednictwem. Nasi eksperci przeanalizują Twoją sytuację i zweryfikują zagraniczne faktury. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Czy mogę wystąpić o zwrot VAT z zagranicy jeżeli nie jestem VAT-owcem?

Nie. Zwrot podatku VAT w UE nie obejmuje firm niebędących płatnikami VAT. Nie można złożyć wniosku o zwrot podatku zapłaconego w innym kraju członkowskim UE.

Jakie wydatki kwalifikują się do zwrotu?

Przy uzupełnianiu wniosku o zwrot podatku VAT z UE należy podać typ towaru lub usługi, od których został zapłacony podatek VAT. Rodzaj nabytych towarów lub usług może być następujący:

 • Paliwo
 • Wynajem środków transportu
 • Wydatki związane ze środkami transportu
 • Opłaty drogowe i komunikacyjne
 • Koszty podróży (takie jak taksówka oraz koszty podróży transportem zbiorowym)
 • Zakwaterowanie
 • Wyżywienie, napoje i usługi gastronomiczne
 • Opłaty wejściowe na targi
 • Wydatki na towary luksusowe i reprezentacyjne
 • Inne
Poproś o bezpłatną wycenę

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić naszą ofertę

 • Bezpłatna wycena
 • Kontakt z ekspertem
 • Prosto i skutecznie
 • Odpowiedź w 48 godziny
 • Brak zobowiązań
 • Jasne zasady współpracy
 • Personalizowana wycena
 • Brak ukrytych kosztów
 • 6 języków